Visi & Misi

VISI SMA NEGERI 1 CILACAP

“UNGGUL DALAM PRESTASI, BERDAYA SAING, BERJIWA NASIONAL, BERWAWASAN GLOBAL YANG BERLANDAS- KAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN”

MISI SMA NEGERI 1 CILACAP

  1. Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif.
  2. Mewujudkan prestasi dalam Olimpiade Sains Nasional.
  3. Mewujudkan prestasi dalam Olimpiade Sains Internasional
  4. Mewujudkan prestasi dalam Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
  5. Mewujudkan prestasi dalam lomba Kesenian
  6. Mewujudkan prestasi dalam lomba Olah Raga
  7. Mewujudkan prestasi dalam lomba Karya Ilmiah
  8. Mewujudkan nilai–nilai Keagamaan dalam kehidupan Sekolah.
  9. Mewujudkan masyarakat sekolah yang berwawasan kebangsaan
  10. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif